گندم طلائی ما

خاطرات کودکی گندمی

پروفایل من

شرح وبلاگ

بهترین اتفاقات زندگی مامان و بابا تو بهار افتاد،تو بهار 86با هم ازدواج کردیم و بهار 92 خدا یکی از فزشته هاشو بهمون امانت داد (گندم)در آئین ما نماد خیر و برکت است و در ایران باستان به دختران مو طلائی گندم لقب داده میشد

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 122
تاریخ عضویت : 13 دی 92