گندم جونگندم جون، تا این لحظه 5 سال و 6 ماه و 10 روز سن دارد

گندم طلائی ما

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 964
امتیاز جذابیت: 1,573
6 دنبال کنندگان
142 پسندها
332 نظرات
79 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 580
امتیاز جذابیت: 2,683
17 دنبال کنندگان
352 پسندها
228 نظرات
127 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 238
امتیاز جذابیت: 5,219
61 دنبال کنندگان
542 پسندها
328 نظرات
533 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 457
امتیاز جذابیت: 3,209
33 دنبال کنندگان
250 پسندها
556 نظرات
67 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 123
امتیاز جذابیت: 7,094
109 دنبال کنندگان
604 پسندها
873 نظرات
148 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 76
امتیاز جذابیت: 9,346
48 دنبال کنندگان
1,132 پسندها
1,232 نظرات
262 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ